Archives for February, 2019

Aikido ไอคิโด ศิลปะการป้องกันตัวที่รวบรวมการต่อสู้ของญี่ปุ่นไว้ในหนึ่งเดียว Aikido ไอคิโด ผู้ก่อตั้งคือ ปรมาจารย์มอริเฮะ อูเยชิบะ ในปี ค.ศ.1925 ปัจจุบันแพร่หลายไปทั่วโลก มีผู้ฝึกรวมแล้วเกินกว่าล้านคน มีการนำไปผสมผสานกับวิชาอื่น ๆ เช่น การควบคุมเหตุร้ายของตำรวจ ทหาร การรักษาความปลอดภัย การให้คำปรึกษา และจิตบำบัด

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

Jujitsu ยูยิตสู ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจําชาติ ของประเทศญี่ปุ่น Jujitsu ยูยิตสู ในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้มายาวนานมาก ทั้งใน ประวัติศาสตร์ และตำนานพื้นบ้าน เช่นเรื่องที่รู้จักกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับ นักรบ “โนมิ โน เซคูนิ” แห่ง “อิซูโม่” ที่เอาชนะและสังหาร “ทาจิม่า โน

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

Taekwondo เทควันโด รู้จักประวัติความเป็นมาของกีฬาประจำชาติเกาหลี Taekwondo เทควันโด กีฬาประจำชาติเกาหลี ที่มีคนเล่นถึง 70 ล้านคน ใน 123 ประเทศทั่วโลก โดยมี 3 ล้านคนที่เป็นนักกีฬาในระดับสายดำ ความหมายของคำว่า เท (Tae) คือ การปะทะหรือโจมตีด้วยเท้า

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

Judo ยูโด ประวัติกีฬายูโด ศิลปะการป้องกันจากประเทศญี่ปุ่น Judo ยูโด เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้นิยมฝึกหัดเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ยูโดเป็นรูปแบบของการป้องกันตัว เป็นศิลปะส่วนหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่มีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย นอกจากจะเป็นการฝึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังเป็นการบริหารร่างกายเพื่อให้ เกิดความแข็งแรง ฝึกสมาธิให้มั่นคง ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย และสมาธิด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมคู่ต่อสู้ หรือการตั้งรับ ยูโดมีชื่อเต็มว่า โคโดกัน ยูโด

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

มวยไทยโคราช มวยไทยอีสาน ศิลปะการต่อสู้อันดุดันและทรงคุณค่า มวยไทยโคราช เป็นการต่อสู้แบบมือเปล่าที่พันด้วยเชือกหรือด้ายดิบของชนชาติไทยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 มวยไทยโคราช เป็นมวยที่มีมาในประวัติศาสตร์ไทยมาช้านานเป็นศิลปะมวยไทยที่มีชื่อเสียงตลอดมาเท่ากับมวยลพบุรี มวยอุตรดิตถ์ มวยไชยา ซึ่งมีนักมวยจากหัวเมืองคือเมืองโคราชได้สร้างชื่อเสียง จากการไปแข่งขันชกมวย ในพระนครโดยชกชนะนักมวยภาคอื่นๆ นับไม่ถ้วน ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้น โดยเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

มวยไทยลพบุรี มวยไทยภาคกลาง หมื่นมือแม่นหมัด รุกรับ หลบหลีกว่องไว มวยไทยลพบุรี มีวิวัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทำให้มวยลพบุรีแบ่งช่วงเวลาต่าง ๆ ตามความสำคัญเป็น 4 ช่วงคือ “ช่วงที่ 1 อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช 1200 ถึง 2198” นับเป็นช่วงเริ่มต้นของมวยลพบุรี มีปรมาจารย์สุกะทันตะฤาษี

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

มวยท่าเสา มวยไทยภาคเหนือ ต้นแบบการต่อสู้ข้าศึกของพระยาพิชัยดาบหัก มวยท่าเสา เป็นสายมวยไทยภาคเหนือ ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าสายมวยไทยท่าเสากำเนิดขึ้นเมื่อใดใครเป็นครูมวยคนแรกแต่จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ทำให้ทราบว่าครูมวยไทยสายท่าเสาที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งคือ ครูเมฆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว เด็ดขาด มีลีลาท่าทางสวยงามและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เตะ ถีบ และศอก เป็นที่ลือกระฉ่อนจนนายทองดี เองถึงกับปฎิญาณกับตัวเองว่าจะต้องมาขอเรียนศิลปะมวยไทยกับสำนักท่าเสาให้ได้ และก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของครูเมฆผู้ประสิทธิประสาทวิชามวยไทยให้แก่ นายทองดี ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานกับมวยจีนอีกต่อหนึ่ง เมื่อนายทองดีได้เป็นเจ้าเมืองพระยาพิชัย ก็ได้มาคารวะครูเมฆและแต่งตั้งให้ครูเมฆเป็นกำนันปกครองตำบลท่าอิฐต่อไป

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

มวยไชยา มวยไทยภาคใต้ ศิลปะการต่อสู้ของไทยมาแต่โบราณ มวยไชยา เป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณกาล มวยไชยามีที่มาจาก พ่อท่านมา แห่งวัดทุ่งจับช้าง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแต่เดิมก่อนพ่อท่านมาจะเข้าอุปสมบทนั้น ท่านเป็นทหารอยู่ในกรุงเทพฯ ดังนั้นมวยไชยาที่แท้จริงแล้วน่าจะเป็นมวยที่มีที่มาอันยาวไกลยากที่จะสืบสาวได้ .เหตุที่มวยของพ่อท่านมามีชื่อเรียก ติดปากว่า “มวยไชยา” นั้นสืบเนื่องจากที่ท่านได้เบื่อชีวิตการเป็นทหารและเบื่อต่อฆราวาสสมบัติ ท่านจึงได้ออกบวชแล้วได้เดินธุดงค์เรื่อยไป

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

ดาบพุทไธศวรรย์ เปิดตำนานดาบพุทไธสวรรย์ พุทธานุภาพดาบกู้ชาติแห่งอโยธยา ดาบพุทไธศวรรย์ ตามประวัติความเป็นมาคร่าวๆ ระบุว่า สำนักดาบพุทไธสวรรย์ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเริ่มจากการใช้พื้นที่บริเวณวัดพุทไธสวรรย์เป็นที่ฝึกซ้อมเพลงอาวุธให้แก่พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ แม่ทัพ นายกอง นักรบผู้กล้าถ่ายทอดมาหลายชั่วคน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้วัดพุทไธสวรรย์แห่งนี้ โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สร้างขึ้น ทั้งนี้วัดพุทไธสวรรย์เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย สั่งสอนอบรมศิลปะทุกแขนง แม้กระทั่งยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีทางการเมือง

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,

ดาบอาทมาฏ นเรศวร สุดยอดเพลงดาบสองมือในตำนาน ดาบอาทมาฏ “ท่ารุกคือท่ารับ ท่ารับคือท่ารุก หากเขาฟันเราไม่รับ หากเขารับเราไม่ฟัน และจะรับต่อเมื่อหลบไม่พ้น” วิชาดาบอาทมาฏนเรศวรเป็นวิชาดาบสองมือที่ถูกบรรจุอยู่ในตำราพิชัยสงคราม ที่ถูกฉีกทำลายออกตั้งแต่ก่อนกรุงศรีแตก และนำไปเก็บรักษาไว้ทางภาคเหนือ และสาเหตุที่เรียกว่าวิชาดาบอาทมาฏนเรศวรนั้น เพราะมีที่มาจากในสมัยพระนเรศวรนั่นเอง (เป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ) ตามที่มีการศึกษากันมาหลายแห่ง บางทีก็บอกว่า วิชาดาบอาทมาฏเป็นของกองทัพอาทมาฏ ที่ทำหน้าที่รักษาเท้าช้างของพระมหากษัตริย์ หรือ

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , ,