เทควันโด

เทควันโด เรียนรู้วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้ของชาวเกาหลี

เทควันโด

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า “เท” (태) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า; “ควัน” (권) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ; “โด” (도) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติ

จากประวัติศาสตร์ซึ่งเผยแพร่ในช่วงแรกนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง เกาหลีที่ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในปี 1910-1945 เทควันโดได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คาราเต้ของญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน แล้วผสมผสานกับศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีประเภทอื่นเช่น taekyon subak ทำให้เทควันโดเป็นการต่อสู้ที่แตกต่างสวยงาม โดยใช้เท้าเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากคาราเต้ ทั้งรูปแบบการต่อสู้ จุดเด่น การยืน ฟุตเวิร์ก อย่างชัดเจน

เทควันโดเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้เข้าร่วมเป็นกีฬาโอลิมปิกเพราะการสนันสนุนของรัฐบาลเกาหลีใต้ และความแตกต่างทางด้านการต่อสู้อย่างชัดเจน

ลำดับสายของเทควันโด

เทควันโด แบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถ โดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย(พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์

สีของสายคาดเอวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่การเรียงลำดับขั้นเท่านั้น เพราะสายแต่ละสีนั้น มีความหมายถึงการเพิ่มของการรับรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ระบบสีของสายแสดงขั้นของการพัฒนา และมันยังแสดงถึง การเติบโตของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านการต่อสู้ในยิมหรือโรงฝึก(dojang) เท่านั้นแต่มันแสดงถึงบุคลิกภาพ และการเติบโตทางด้านความคิดนอกยิมหรือการดำเนินชิวิตอีกด้วย

มีความหมายถึง การเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือ จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์ วัยที่เหมาะกับการเรียนเทควันโด เริ่มตั้งแต่ 6 ขวบเป็นต้นไป ทั้งหญิงและชาย

Yellow สีเหลือง

หมายถึง ลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชิวิตใหม่ นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดัง การได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และ การเปิดในตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ และการฟังครูหรืออาจารย์

Green สีเขียว

หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธ์ที่งอกและปักลำต้นลงกับพื้นดิน และอยู่ใต้แสงแห่งดวงอาทิตย์ จนค่อยๆ พัฒนาเติบโตเป็นต้นไม้ เหมือนนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนาและเติบโต และเริ่มต้นกับการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อ

Blue สีฟ้า

เปรียบกับการที่ต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามจนสูงถึงท้องฟ้า ซึ่งเปรียบเหมือนกับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้ขยับไปในขั้นสูงกว่า เหมือนที่ต้นไม้ได้สูงขึ้นทุกวัน และได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการเติบโตและพัฒนาในทางเทควันโดต่อไป

Red สีแดง

หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึง นักเทควันโดสายแดง จัดว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่นๆมากพวกเขาได้เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด และเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต จนกิ่งก้านงอกงามถึงดวงอาทิตย์ ถึงตอนนี้นักเทควันโดสายแดงก็ได้เรียนรู้ ในการระมัดระวัง การใช่วิชาที่เรียนมาและรู้จักการใช่สัดส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

Black สีดำ

หมายถึง ความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ นักเทควันโดสายดำ จะแสวงหาความรู้ใหม่แห่งศิลปะการป้องกันตัวพวกเขาจะเริ่มต้นกับการสอนผู้อื่น เช่นเดียวกับที่เริ่มต้นเพาะเมล็ดใหม่ ซึ่งก็คือนักเรียนสายขาวรุ่นแล้ว รุ่นเล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการฝังรากลึกในศิลปะการต่อสู้ แต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโต เหมือนที่นักเทควันโดสายดำทุกคน ที่ยังไม่หยุดกระบวนการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง

 

เทควันโด ท่าเตะพื้นฐานต่างๆ

เทคนิคการเตะของกีฬาเทควันโด นับว่าเป็นการเตะที่ classic ที่สุดในโลก ไม่นับการเตะที่หนักที่สุดในโลกคือ มวยไทย และท่าเตะที่คมที่สุดในโลก คือ คาราเต้

แต่จุดเด่นของการเตะแบบ เทควันโด คือท่าเตะที่สวยงาม หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเท่ห์ก็ได้ การเตะแบบเทควันโดยังเป็นการเตะที่มีความเร็ว และต้องอาศํยการฝึกที่ต้องความพยายาม และอาศัยสะโพกเป็นหลักในการส่งแรง อาศัยขาที่มีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นสูงในการเตะเพื่อสร้างกำลังและการเตะที่สมบูรณ์

1.ท่าเตะด้านหน้าของเทควันโด (Front Kick)

เน้นการยกเข่าข้างที่เตะให้สูง ยิ่งยกเข่าหรือแทงเข่าเร็วมากเท่าใดการเตะก็เร็วตามไปด้วยนะครับ และย่อเข่าข่างที่ยืดเล็กน้อยครับเพื่อการทรงตัวที่ดี เหยียดขาให้เต็มที่โดยใช้กำลังไปที่สะโพกและให้หลังเท้าเป็นอาวุธในการใช้ต่อสู้ครับ และพับขากลับด้วยความเร็วครับ เพื่อเตรียมตัวในการเตะครั้งต่อไปครับ

2.ท่าเตะด้านข้างของเทควันโด (Side Kick)

เน้นการยกเข่าข้างที่เตะ ยิ่งยกเข่าหรือแทงเข่าเร็วมากเท่าใดการเตะก็เร็วตามไปด้วยเช่นกัน และพลิกตัวให้สันเท้าชี้ไปหาเป้าหมาย ในลักษณะสันเท้าใกล้สะโพกพร้อมขาที่พับอยู่ ขนานกับพื้น ออกแรงทีบไปหาเป้าหมายให้เร็ว และหันหน้าตามองผ่านไหล่ และพับขากลับมาในท่าเริ่มต้น

3.ท่าเตะตวัดของเทควันโด (Round Kick)

เช่นกัน เน้นการยกเข่าหรือแทงเข่าที่เร็ว พร้อมขาท่อนล่างเป็นจุดหมุนบิดสะโพกส่งแรงเตะตวัดออกไป อาวุธที่ใช้คือที่หลังเท้า หรือเป็นจมูกเท้า และพับขากลับมาในท่าเริ่มต้น

4.ท่าเตะกลับหลังของเทควันโด (Back Kick)

พลิกตัวกลับหันหลัง พร้อมหันหน้ามองผ่านไหล่ ย่อตัวเล็กน้อยและยกเท้าขึ้นพร้อมพับเข่า หันฝ่าเท้าออกไปหาเป้าหมาย ทีบเท้าออกไปด้วยกำลังที่ส่งมาจากสะโพก พับขากลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้น

5.ท่าเตะเหยียบลงของเทควันโด(Chop Kick)

ยกเข่าสูงหรือแทงเข่าสูง พร้อมเหยียดเท้าให้สูง และตบลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ฝ่าเท้าตบลงสู่เป้าหมาย หรือบางคนอาจจะใช้ส้นเท้าฟันลงที่เป้าหมาย

6.เตะตวัดหลังของเทควันโด (Swing Back Kick)

หมุนตัวไปทางที่จะเตะเปิดเท้า ยกสะโพกไปทางเท้าเป้าหมาย ออกแรงตวัดเท้า พร้อมพับเข่างอเพื่อใช้ส้นเท้าฟาดไปที่เป้าหมายที่ใบหน้า หรือเป้าหมายตามที่ต้องการ

7.เตะเกี่ยวของเทควันโด (Hook Kick) (Swing Back Kick)

ยกขาข้างที่เตะลักษณะแบบเดียวกับการเตะ Side Kick และตวัดเท้าออกด้านนอก และออกแรงตบผ่าเท้าหรือส้นเท้า เข้าหาเป้าหมาย หรือตวัดเท้ากลับมาตำแหน่งเดิม

 

5 นักกีฬาเทควันโดไทยที่เคยได้เหรียญโอลิมปิกมาครอง

  • น้องวิว เยาวภา บุรพลชัย

นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จากการแข่งขันในรุ่น 47-51 กิโลกรัม ที่ต่อมาเยาวภาได้เปลี่ยนกีฬาอาชีพไปเป็นกีฬาฟันดาบสากล เริ่มเล่นเทควันโดครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ครรชิต อมรภักดี เป็นผู้ฝึกสอนคนแรก และชเว ย็อง-ช็อก เป็นผู้ฝึกสอนในระดับทีมชาติไทย แต่ในปี พ.ศ. 2551 ก็ประกาศเลิกเล่นเทควันโด เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า จนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่วนการเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยหรือไม่ เป็นเรื่องของอนาคต แต่ขอศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน

  • น้องเล็ก” ชนาธิป ซ้อนขำ

เป็นนักเทควันโดหญิงชาวไทย ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันดังกล่าว โดยเป็นฝ่ายชนะนักเทควันโดจากประเทศกัวเตมาลา และในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ชนาธิปได้รับเหรียญทอง ในประเภทเทควันโดหญิงน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม เมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะ หลี่ เสี่ยวยี่ จากจีนไป 10-3 คะแนน

  • น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

เป็นนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย[2] แชมป์เทควันโดโลกปี 2015 รุ่นไม่เกิน 46 กก.หญิง ซึ่งเป็นแชมป์เทควันโดโลกคนที่ 4 ของไทย และเจ้าของเหรียญทองแรกจากกีฬาเทควันโด รุ่นเยาวชนหญิง ไม่เกิน 44 กก. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ มหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นนักกีฬาเทควันโดคนที่ 2 ของไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้ต่อจากวรวงษ์ พงษ์พานิช ซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ประเทศสิงคโปร์

  • น้อมเทม เทวินทร์ หาญปราบ

นักเทควันโดชายทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาเยาวชนคนที่ 11 ที่สามารถผ่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือ มหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 จากนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยทั้งหมด 37 คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันให้กับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นนักกีฬาเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หลังจากคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 58 กก.ชาย มาครองได้สำเร็จ

  • สอง บุตรี เผือดผ่อง

เป็นนักกีฬาเทควันโดชาวไทย ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 29 รุ่น 49 กิโลกรัม มีภาพยนตร์สั้นที่กล่าวถึงบุตรี เผือดผ่อง ในปี 2552 ไม่ทราบว่าใครสร้าง แต่คาดว่าสร้างโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ บุตรี เผือดผ่อง เคยถ่ายโฆษณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งออกอากาศทางช่อง T-Sports

 

ติดตามบทความดีดีได้ที่ http://blackhawkpartners.co

February 8th, 2019 by